Vyhľadávanie

Dnes je: 2.10.2023
Meniny má: Levoslav
Zajtra: Stela
3819019

POČASIE NA LIPTOVE

Predpoved pocasia : www.meteo.sk

Akustické tehly

Akustické tehly
Popis:

Pred murovaním vykonáme kontrolu vodorovnosti podkladu pre murovanie. Prípadné nerovnosti podkladu je nutné vyrovnať maltou a tým dosiahnuť vodorovný podklad pre murivo. Ako murovaciu maltu použiť maltu s vysokou tuhosťou určenú na murovanie ( MM 50 ). Medzi jednotlivými vrstvami tehál dodržiavať rovnomernú maltovú vrstvu o hrúbke 10 mm. Ložná špára je plne premaltovaná, zvislé špáry sa nemaltujú. Pre vytvorenie väzby muriva je nutné tehly píliť a nie sekať a tak si vytvoriť polovičnú tvarovku. Na omietanie stien použiť jadrovú omietku ( napr. Grobputz) s objemovou hmotnosťou minimálne 1 950 kg/m3.

Pri murovaní je dôležité dodržať súvislú vrstvu murovacej malty, bez trhlín a prerušení. Murovanie pri teplotách nižších ako + 5°C sa nedoporučuje. Murovacie prvky nesmú byť namrznuté, zaprášené, mastné alebo inak znečistené. Po zatuhnutí muriva je možné nanášať jadrovú omietku hrúbky 25 mm z jednej strany a hrúbky 15 mm z druhej strany.

Upozornenie: Z dôvodu zachovania vzduchovej nepriezvučnosti nepoužívať na murovanie polámané tehly, nevŕtať do steny alebo inak narušovať jednotlivé vrstvy steny, nakoľko to má za následok zníženie vzduchovej nepriezvučnosti.